• Drogi czytelniku forum,

  Aby aktywnie korzystać z forum dołączając do dyskusji lub aby rozpocząć własną, potrzebujesz konta w grze. Następnie możesz ZAREJESTROWAĆ SIĘ TUTAJ!

Zasady forum

 • Rozpoczynający wątek Reynevan
 • Data rozpoczęcia

DeletedUser

Guest

Zasady forum


Zasady ogólne

§1​
Użytkownik, korzystając z forum, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Zasady poszczególnych działów (jeśli występują) są częścią regulaminu.
Nieznajomość Regulaminu Forum nie zwalnia z jego przestrzegania, nie jest też podstawą uniknięcia kary w przypadku jego złamania.

§2​
Językiem forum jest polski. Posty napisane w innych językach będą usuwane.

§3​
Surowo zabrania się umieszczania treści:
 • propagujących lub wzywających do nietolerancji, dyskryminacji bądź nienawiści o podłożu etnicznym, religijnym, kulturowym, rasowym, społecznym, politycznym, gospodarczym, historycznym i in.
 • o charakterze pornograficznym, obscenicznym bądź nieprzyzwoitym,
 • o charakterze drastycznym; ukazujących przemoc fizyczną bądź psychiczną,
 • nawołujących do łamania polskiego lub innego obowiązującego prawa bądź takich, których umieszczenie samo w sobie stanowi złamanie prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej,
 • które bez czyjejś zgody ujawniają dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane,
 • o charakterze wulgarnym; słów i zwrotów powszechnie uznanych za wulgarne,
 • obraźliwych; używanie w stosunku do innych Użytkowników wyrazów powszechnie uważanych za obraźliwe, okazywanie innym Użytkownikom pogardy, poczucia wyższości lub braku szacunku,
 • za zamieszczenie treści będzie się również uważać zamieszczenie jej w jakiejkolwiek niebezpośredniej formie, tj. ukrytej, przekręconej, zaszyfrowanej.
§4​
Zabrania się tzw. spamowania, tj.:
 • powielania istniejących tematów; przed założeniem nowego wątku należy użyć wyszukiwarki w celu sprawdzenia, czy nie istnieje już podobny,
 • zamieszczania dwóch lub więcej postów bezpośrednio pod sobą; jeśli, po zamieszczeniu wiadomości, Użytkownik chciałby coś jeszcze dodać w danym temacie, powinien skorzystać z opcji "edytuj",
 • udzielania się w dyskusjach w sposób niewiele lub nic do nich nie wnoszący, pisania jedno- lub dwuwyrazowych komentarzy,
 • notorycznego używania pisma o większym niż standardowy rozmiarze bądź też odmiennym kolorze; nadużywania Caps Locka, zamieszczania nadmiernej liczby emotikonek; dodawania większych, niż się to wydaje potrzebnym, odstępów między wierszami i spacji; ewidentnego czynienia swej wiadomości mniej czytelną,.
§5​
Zabrania się rozpoczynania i kontynuowania tzw. offtopów, tj.:
 • zamieszczania postów odbiegających od głównego wątku bądź kontynuowania dyskusji, która zeszła ze swoich torów,
 • wykorzystywania forum publicznego do rozmów prywatnych, dialogów; wszczynania kłótni, prowokowania do nich lub samego tylko uczestnictwa; sprawy tego typu należy załatwiać poprzez prywatne wiadomości,
 • upominania innych użytkowników oraz komentowania ich wypowiedzi w sposób mający wyręczać moderatorów,
 • poruszania na forum spraw dotyczących blokad i innych kar nakładanych na graczy; zgłaszania na forum wszelkich nadużyć, jakich mogli dopuścić się gracze; takie sprawy mogą być rozwiązywane tylko za pomocą pomocy w grze.
§6​
Zabrania się zamieszczania linków referencyjnych oraz takich, których klikanie przez Użytkowników forum przysparza określonej osobie zysków, czy to w postaci pieniędzy, czy rozmaitych punktów premium, wirtualnych pieniędzy w grach i in. Wyjątek stanowią linki referencyjne do produktów InnoGames.

§7​
Zabrania się reklamowania w jakiejkolwiek formie innych forów i gier (wyjątek stanowią produkty Innogames) jak również umieszczania odnośników prowadzących do stron złośliwych lub uciążliwych dla użytkownika. Zabrania się wykorzystywania forum do celów komercyjnych. Zabrania się omijania cenzury linków dokonanej przez system forum (np. poprzez wstawianie do linka kropek, spacji, zastąpienie go innym prowadzącym do tej samej strony, itp.).

§8​
Zabrania się umieszczania na forum opisów wszelkich sposobów i metod omijania lub naciągania regulaminu gry, jak również sposobów na wykorzystanie ewentualnych błędów i exploitow w grze .

§9​
Zabrania się celowego wprowadzania innych Użytkowników w błąd. Dotyczy to również podszywania się pod administrację w jakiejkolwiek formie.

§10​
Dozwolona jest dyskusja nt. nowości wprowadzonych na serwer beta, tylko w wyznaczonym do tego temacie. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za nie wprowadzenie lub wprowadzenie w zmienionej formie niż była na serwerze beta, niektórych nowych elementów do polskiej wersji gry.

§11​
Zabronione jest upublicznianie całości lub części korespondencji z obsługą gry i forum (support/moderatorzy/administratorzy), bez zgody osób biorących udział w tej korespondencji.

§12​
Zabronione jest umieszczanie treści łamiących Regulamin, a następnie edytowanie swojej wypowiedzi w celu uniknięcia kary.

Avatary i sygnatury

§13​
Rozmiar:
 • Sygnatura nie może przekraczać 150 pikseli wysokości i 500 pikseli szerokości. Obejmuje to także tekst dodany do jej części bądź pod nią.
 • Rozmiar avatara nie może przekraczać 200x200 pikseli.
§14​
Zarówno sygnatury, jak i avatary nie mogą być animowane, a także muszą być zgodne z pozostałymi zasadami.

§15​
Złamanie jakiejkolwiek zasady może doprowadzić do skasowania sygnatury i/lub awatara..


Kary i ostrzeżenia

§16​
Moderatorzy mogą przyznać Użytkownikowi ostrzeżenie lub karę za brak poszanowania dla regulaminu forum, regulaminów poszczególnych działów oraz za:
 • brak poszanowania dla tzw. netykiety
 • lekceważenie lub niestosowanie się do uwag i sugestii moderatorów i administratorów
 • nagminne okazywanie innym Użytkownikom pogardy, braku szacunku
 • wyjątkową niedbałość o język, zwłaszcza poprzez nagminne łamanie zasad ortografii
 • wszelkie inne działania, które w ocenie moderatora utrudniają innym korzystanie z forum
§17​
Posty częściowo lub całkowicie naruszające regulamin forum mogą zostać skasowane lub poddane edycji przez moderatora (w celu usunięcia niewłaściwej treści).

§18​
Za wyjątkowo rażące przewinienia administrator może zablokować Użytkownika bez żadnego ostrzeżenia. Może również warunkowo zawiesić, cofnąć bądź zmniejszyć blokadę.

§19​
Zabronione są wszelkie próby dociekania, czy i w jaki sposób inny użytkownik forum został upomniany. Moderatorzy nie są zobowiązani do odpowiadania na takie pytania, obejmuje ich tajemnica korespondencji.

Inne ustalenia

§20​
W sprawach spornych w kwestii interpretacji niniejszych zasad decyzja należy do Zespołu Elvenara.

§21​
Sprawy dotyczące zachowania i relacji między Użytkownikami, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie regulują ogólnie przyjęte zasady netykiety.

§22​
Użytkownik ma prawo złożyć zażalenie na pracę moderatora. Skarga powinna dotyczyć zaniedbania obowiązków, nadużycia władzy lub złamania regulaminu. Zażalenie takie należy przesłać w formie prywatnej wiadomości do opiekuna projektu (CM)

§23​
Administrator podejmuje wiążące decyzje we wszelkich kwestiach spornych.

§24​
Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie, zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania.


ThreadFoot.png
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
Do góry